25-06-2021

Geen actuele nieuwsitems aanwezig

teamtraining in de sneeuw

Teamtraining

Teamtrainingen in de sneeuw zijn bedoeld voor teams (of afdelingen of projectgroepen) die al best goed samenwerken. Doel is om dat zo te houden en liefst ook te verbeteren. Insteek is om het samenwerken als vrienden te bevorderen. Vrienden word je niet door gezamenlijk met een “goeroe” te werken maar door samen leuke, spannende, gekke dingen te beleven.

Test

Veel teamtrainingen maken gebruik van een alwetende procesbegeleider die vaak van buitenaf in een groep stapt zonder de onderlinge relaties en de groepsgeschiedenis te kennen. Deze Trainer gaat met een groep mensen aan de slag en zal daarbij confronteren, aanzetten tot nadenken, handvaten aanreiken en dergelijke. Soms kan dat nog educatief zijn of een helpend karakter hebben en we zien regelmatig dat de sessies na twee weken alweer vergeten zijn. In enkele gevallen komen bepaalde teamleden “beschadigd” uit een dergelijk traject.

Een bedrijf presteert beter als er goed wordt samengewerkt en de medewerkers bijna “als vrienden” de taken oppikken. Dat levert inzet, openheid en creativiteit op, maar het levert ook een ontzettend leuke baan op (en dat vindt iedereen toch het belangrijkste).

Maar hoe krijg je een groep collega's zover?
Door samen een positieve ervaring te delen verbreed de relatie van collegiaal richting meer vriendschappelijk. Uiteraard kan niet iedereen "vriendjes worden" met iedereen, maar we kunnen elkaar wel beter leren kennen. Door gezamenlijk leuke dingen beleven komen er gezamenlijke (positieve) herinneringen. Men leert elkaar in een andere setting kennen en ontdekt andere, nieuwe kwaliteiten en karaktereigenschappen. Door hier in het sociale leven op de werkvloer (vaak onbewust) op in te springen wordt het beoogde resultaat gegarandeerd behaalt.